skip to Main Content

We willen graag sterke sportaanbieders, met voldoende leden, trainers en vrijwilligers, want dat zorgt voor een gevarieerd sportaanbod waar iedereen aan kan meedoen en blijft meedoen. Daarom helpen we met advies, met ondersteuning bij trainersopleidingen, het werven van vrijwilligers en nieuwe leden, bij het opzetten van nieuwe sportactiviteiten en bij het samenwerken bijvoorbeeld met het onderwijs. Soms zetten we de bedrijfsbril op en kijken we even wat zakelijker, of we zoeken een deskundige voor specifieke advisering .

  • Deskundigheidsbevordering, informatieavonden, advisering
  • Ondersteuning bij opleiden van trainers en scheidsrechters
  • Stimulering van opleiding en ontwikkeling van overige kaderfuncties
  • Ledenwerving en kennismaking voor doelgroepen
  • Ondersteuning bij het opzetten van nieuw sportaanbod
  • Bevorderen van samenwerking met onderwijs, sportaanbieders, welzijn

*) We praten over sportaanbieders omdat het gaat om alle organisaties die mensen gelegenheid geven om te sporten en niet om de organisatievorm, of het nu een vereniging, stichting, een bedrijf of iets anders is.

Stimuleringsregeling sporttechnisch kader
Download hier het formulier!

Contactpersoon

Freek Molenkamp, T: 06 – 1094 9350, E: freek@sportfryslan.nl

Back To Top