skip to Main Content

Cursus ‘Meer vrijwilligers werven en behouden’

 Vrijwilligers zijn onbetaalbaar
Maar zijn ze ook onvindbaar? Veel verenigingen kampen met een tekort aan vrijwilligers, het doen van vrijwilligerswerk is niet voor alle leden vanzelfsprekend. Tijd en betrokkenheid ontbreekt. Laten nu juist dat de succesfactoren zijn om vrijwilligers te werven. Als je ervan uitgaat dat iedereen wel iets zou kunnen en willen doen voor de vereniging kun je veel nieuwe vrijwilligers bereiken.

Doe mee aan de cursus ‘Meer vrijwilligers werven en behouden
Sport Fryslân helpt, in drie avonden, bij het vinden van nieuwe vrijwilligers. Ervaring leert dat aan het einde van de cursus de vrijwilligersaantallen ruim zijn verbeterd en vele functies zijn ingevuld, waaronder ook vaak structurele.

Hoe ziet een cursus succesvol vrijwilligers werven eruit?
De cursus bestaat uit 3 avonden waarin onze cursusleider vrijwilliger coördinatoren en bestuursleden meeneemt in het proces op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Aan het einde van de cursus heeft de vereniging niet alleen meer vrijwilligers, maar is er ook een vrijwilligers beleidsplan opgesteld. De drie avonden zien er als volgt uit:

Avond 1: 11 januari 2023, 19:15. Locatie: SCO Oldeholtpade (Weststellingwerf)
– De eerste avond staat in het teken van de motieven van vrijwilligers, waarom doen mensen dit? Hoe zorg je er nu voor dat er draagvlak is om leden te motiveren vrijwilligerswerk te gaan doen? Je wordt meegenomen op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

Avond 2: 14 februari 2023, 19:15. Locatie Vrouwenloge stadion SC Heerenveen
– De tweede avond is echt gericht op de praktische kant: hoe haal je nu de nieuwe vrijwilligers binnen. Samen maak je een campagne die past bij jouw club. Je oefent samen met de andere cursisten hoe je het gaat aanpakken. Aan het einde van de avond heb je het vertrouwen om de campagne ook echt uit te voeren. In je eigen tijd ga je aan de slag om nieuwe vrijwilligers te benaderen.

Avond 3: nader te bepalen
– Op avond drie ligt de focus op het vervolg: hou behoud je nu de (nieuwe) vrijwilligers. Je hebt er nu wel zoveel nieuwe mensen bij, maar je wilt er ook voor zorgen dat je volgend jaar niet weer op zoek moet naar een half nieuw corps. We laten je zien hoe je beleid maakt op het binden en behouden van je vrijwilligers.

Wat levert de cursus op?
Aan het einde van de cursus heeft de vereniging een mooie uitbreiding van het vrijwilligerscorps en is er een goed beeld hoe je de vrijwilligers gemotiveerd houdt om met vol enthousiasme het vrijwilligerswerk te blijven doen.

Deelnemen?
Om de vertaling van de stof naar eigen vereniging te maken kunnen jullie je als vereniging opgeven met minimaal 2 deelnemers en maximaal 4. Dat kan hier:

Aanmelden cursus 'Meer vrijwilligers werven en behouden'

Naam sportvereniging of organisatie
Voor+achternaam
Voor+achternaam
Voor+achternaam
Voor+achternaam
We sturen u een bevestigingsmail met het programma van de cursus.

Toestemming

Toestemming(Vereist)

Back To Top